Jak uzyskać dofinansowane szkolenia?

Obecnie istnieją dwie możliwości uzyskania dofinansowania:

 • Baza usług rozwojowych
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Baza Usług Rozwojowych

Baza Usług Rozwojowych jest platformą, za pośrednictwem której osoba indywidualna lub firma  może zarejestrować się na wybraną usługę rozwojową, w tym szkolenie.

Na stronie http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ w zakładce "Dofinansowanie" możesz znaleźć kluczowe informacje nt. możliwości uzyskania dofinansowania na usługi rozwojowe w poszczególnych województwach, w tym szczegółowe zasady i procedury ubiegania się o środki oraz ich rozliczania.

Jak otrzymać wsparcie?

 • Skontaktuj się z operatorem w Twoim województwie
  (Będziesz musiał wypełnić i wysłać do Operatora formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami, a po pozytywnym rozpatrzeniu dokumentacji  podpiszesz umowę z Operatorem).
 • Znajdź w BUR nasze szkolenia http://bit.ly/BUR_high5

Uwaga! Szkolenia dofinansowane nie są niestety dostępne dla podmiotów z województwa mazowieckiego oraz pomorskiego. Taką decyzję podjęły władze samorządowe. 

Zapisz się na wybrane szkolenie przez BUR a od nas otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia,
a przed szkoleniem szczegóły organizacyjne.
 • Przyjdź do nas na szkolenie
 • Po szkoleniu wystawiamy fakturę, którą musisz przekazać Operatorowi a on dokona płatności
 • Ocen szkolenie za pomocą elektronicznej ankiety w BUR. Pamiętaj, że jest to wymagane, aby otrzymać dofinasowanie!

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

KFS to instrument polityki rynku pracy wprowadzony w 2014 r. Celem KFS jest zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynkowych.

Jaki jest poziom dofinansowania?

 • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
 • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Kwota jaką można przeznaczyć na osobę to około 11 800 zł.

Jak otrzymać wsparcie?

 • Złóż wniosek wraz z załącznikami we właściwym dla siebie Powiatowym Urzędzie Pracy (w miejscu siedziby lub wykonywania działalności). Wniosek o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS powinien znajdować się na stronie internetowej Urzędu.
 • Pomożemy Ci w uzupełnieniu wniosku. Prześlij go na adres e-mail Napisz jeżeli potrzebujesz również innych dokumentów, aby otrzymać dofinansowanie np. wzór certyfikatu ukończenia szkolenia (informacje otrzymasz w Urzędzie Pracy)
 • Podpisz umowę z Urzędem Pracy i zapisz się na szkolenie przez nasz formularz on-line. Od nas otrzymasz potwierdzenie zgłoszenia a potem szczegóły organizacyjne.
 • Przyjdź do nas na szkolenie
 • Po szkoleniu otrzymasz fakturę oraz certyfikat, który dostarczysz do Urzędu Pracy w celu rozliczenia usługi.