Szkolenia zamknięte

Dedykowane, wewnętrzne, in-company

Dlaczego szkolenia w High5?

Masz pytania ?

(+4822) 824 50 25
biuro@high5.pl

Zapytania o szkolenia zamknięte: renata.jerzowska@high5.pl

tel: 602 608 269

Oferujemy Państwu wsparcie w realizacji szkoleń, długoterminowych projektów rozwojowych, coachingu i organizacji eventów. Wartość oferowanych przez nas rozwiązań szkoleniowych opiera się na:

 • zapewnieniu rezultatów (wzroście wyników biznesowych, zmianie postaw, motywacji  wśród uczestników)
 • skoncentrowaniu na Państwa potrzebach biznesowych
 • kompleksowym wsparciu  (możecie Państwo na nas liczyć nie tylko przy realizacji szkoleń, ale i przy wdrożeniach nowych pracowników, badaniu  potencjału,  coachingu  a także logistyce szkoleń)
 • przywiązywaniu dużej wagi do transferu wiedzy i działań wdrożeniowych
 • czołowych ekspertach i kompetentnych trenerach
 • gwarancję satysfakcji uczestników szkoleń (średni  wskaźnik Net Promoter Score (NPS) 94%)
 • różnorodnych formach realizacji (prowadzimy projekty, które łączą w sobie testy diagnostyczne, doradztwo, konsultacje, coaching, blended- learning, action learning, szkolenia on-line)
lodka

Proces szkoleniowy

Pomagamy na każdym etapie

Krok I
Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Jak przygotować się do szkolenia, aby nie było to wydawanie pieniędzy, ale inwestycja, która się zwraca?

Bardzo często zdarza się, że szkolenie „nie trafia” w realne potrzeby uczestników i nie rozwiązuje, żadnego z problemów biznesowych. Dzieje się tak dlatego, że trudno jest być sędzią we własnej sprawie. Zewnętrzna analiza potrzeb rozwojowych firmy, stawia o wiele bardziej precyzyjną diagnozę i umożliwia zastosowanie rozwiązań, które przyniosą efektywne rezultaty.

Case: W 2011 roku zwróciła się do nas firma z branży elektronicznej. Zapytanie ofertowe zawierało konkretne tematy (a nawet programy szkoleń) z zakresu rozwoju osobistego i sprzedaży. Podczas kolejnych spotkań okazało się, że zakres szkoleń nie pokrywa się z celami biznesowymi, ponadto do szkoleń wytypowano nie tych pracowników, których rozwój mógł przynieść korzyść firmie. Po przeprowadzeniu serii wywiadów z pracownikami różnych szczebli mogliśmy przedstawić raport pokazujący rozdźwięk pomiędzy tym co robią pracownicy, a tym co powinni robić aby utrzymać pozycję lidera branży. Dzięki innemu rozłożeniu akcentów w planach szkoleń oraz objęciu nimi innych grup pracowniczych sprzedaż w trudnym gospodarczo okresie wzrosła o 15%

W ramach diagnozy potrzeb przeprowadzamy:

 • Wywiady z uczestnikami, wywiady z opiekunami projektów
 • Obserwacje uczestniczące
 • Testy, ankiety, arkusze samooceny
 • Grupy fokusowe
 • Analizę heurystyczną
 • Badania „tajemniczy klient”

Czasem trzeba zrobić krok w tył, aby z perspektywy zobaczyć pełniejszy obraz.

 

Krok II
Formułowanie strategii szkoleniowej

To czas w procesie szkoleniowym w którym:

 • Określamy cele oraz mierniki  efektywności szkolenia
 • Opracowujemy szczegółowe programy szkoleń dostosowanego do potrzeb szkoleniowych zamawiającego
 • Przedstawiamy  trenerów realizujących szkolenie
 • Opracowujemy  kalendarium szkoleń (projekty długoterminowe)
 • Planujemy logistykę szkoleń

 

Krok III
Realizacja projektu

Szkolenia oparte są zawsze o analizę potrzeb i dostosowane do postawionych celów . Osadzone w realiach firmy.  Skupiamy się na ćwiczeniu konkretnych umiejętności , dostarczeniu skutecznych narzędzi i wspólnym wypracowywaniu rozwiązań. Dla wzmocnienia efektu szkoleń proponujemy opracowanie  planów wdrożeniowych  i Indywidualnych Arkusz Rozwoju.
Uważamy, że projekt szkoleniowy nie może kończyć się na samym szkoleniu. Tak naprawdę to dopiero początek pracy. Początek pracy  uczestnika, którego jesteśmy w stanie wspierać.

 • Po szkoleniach proponujemy:
 • Sesje follow up
 • Grupowe spotkania wdrożeniowe uczestników z trenerem
 • Interaktywne bloki wiedzy (nawiązujące do planów rozwojowych  i umiejętności rozwijanych na szkoleniu)
 • Monitorowanie wdrożenia  planów rozwojowych
 • Coaching przełożonego
 • Testy wiedzy
 • Konsultacje w okresie aż 6 miesięcy(mail ,online)

 

Krok IV
Podsumowanie i ocena wyników projektu

W ramach podsumowania przygotowujemy zestawienia, które nie tylko oceniają naszą pracę, ale i umożliwiają wyciągnięcie wniosków na przyszłość z perspektywy firmy (inwestora) jak i uczestnika szkolenia.
W ocenie efektów szkoleń stosujemy  metody, dzięki którym można powiązać efekty szkoleń  z rezultatami, jakie chcą osiągnąć nasi Klienci (stosujemy model ewaluacji szkoleń Donalda Kirkpatricka, metodę Success Case)