Terminy: wszystkie

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem PREMIUM

27-28 wrzesnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

23-24 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

20-21 listopada 2018,Gdańsk

[..zarezerwuj..]

20-21 listopada 2018,Poznań

[..zarezerwuj..]

27-28 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

11-12 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Budowanie i rozwój zespołu

17-18 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zmianą

29-30 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Finanse dla niefinansistów

19-20 lutego 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie konfliktem i trudne sytuacje pracownicze

02-03 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

04-05 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Coaching Menedżerski. Menedżer w roli coacha

04-05 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Menedżerska rozmowa oceniająca

26-26 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywne zebrania, spotkania i telekonferencje

17-18 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem rozproszonym i wirtualnym

22-23 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Lojalność i zaangażowanie pracowników

17-18 stycznia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Motywowanie indywidualne i zespołowe. Motywacja 3.0. Automotywacja.

06-07 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom zaawansowany PREMIUM

15-16 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie pracownikami z pokolenia Y i Z

06-07 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Mentoring i programy mentoringowe w praktyce

22-23 listopada 2018, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Menedżera: Zarządzanie zespołem - poziom zaawansowany plus

13-14 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

29-30 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie strategiczne. STRATEGIC MANAGEMENT symulacja PREMIUM

22-23 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening menedżerski - innowacyjne warsztaty z diagnostyką PRISM

06-07 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Design Thinking w biznesie

16-17 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie szkoleniami HR

27-28 wrzesnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

08-09 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

26-27 lutego 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Rekrutacja i selekcja pracowników z wywiadem behawioralnym PREMIUM

19-20 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

20-21 listopada 2018,Gdańsk

[..zarezerwuj..]

22-23 listopada 2018,Poznań

[..zarezerwuj..]

Assessment i Development Center - warsztaty PREMIUM

10-12 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I

08-09 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

04-05 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Opis i wartościowanie stanowisk pracy PREMIUM

15-16 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie kompetencjami

04-05 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Komunikacja wewnętrzna w organizacji. Od przypadku do strategii

18-19 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

15-16 listopada 2018,Poznań

[..zarezerwuj..]

29-30 listopada 2018,Gdańsk

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Procedury zwalniania pracowników

07-08 marca 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Biuletyn firmowy jako ważne narzędzie komunikacji wewnętrznej

17-18 stycznia 2019,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom III

10-11 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Zrównoważona karta wyników dla HR i narzędzia controllingu personalnego.

15-16 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Strategiczne zarządzanie HR- ujęcie systemowe

22-23 stycznia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami i budowanie ścieżek karier 2018

13-14 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Badania w pracy działu HR - narzędzia pomiaru kapitału ludzkiego

08-09 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

HR w liczbach -twarde mierniki sukcesu projektów HR

27-28 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom II

27-28 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Facylitacja dla HR Business Partnerów

22-23 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

SZKOŁA ANALITYKA HR

25-26 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

SZKOŁA REKRUTERA

13-14 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

24-25 stycznia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

21-22 lutego 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Certyfikowany Praktyk PRISM

05-07 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

16-18 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-22 lutego 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie talentami wg Gallupa

15-16 stycznia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Metody skutecznej rekrutacji i selekcji kandydatów z branży IT

23-24 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Narzędziownia Rekrutera 2018

22-23 stycznia 2019,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Zwinne Zarządzanie Projektami HR na podstawie Agile i Scrum

06-07 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie stresem, emocjami i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - warsztaty antystresowe PREMIUM

23-24 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

22-23 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

04-05 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Efektywna komunikacja w biznesie PREMIUM

04-05 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

15-16 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-19 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asertywność i komunikacja w biznesie PREMIUM

27-28 wrzesnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

23-24 października 2018,Wrocław

[..zarezerwuj..]

25-26 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

20-21 listopada 2018,Poznań

[..zarezerwuj..]

23-24 listopada 2018,Gdańsk

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Akademia Prezentacji: Profesjonalne prezentacje i wystąpienia publiczne

11-12 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

20-21 listopada 2018,Gdańsk

[..zarezerwuj..]

20-21 listopada 2018,Poznań

[..zarezerwuj..]

29-30 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kreatywność i inwencja w biznesie PREMIUM

29-30 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Wizerunek w biznesie. Kreowanie wizerunku PREMIUM

05-05 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie czasem.TIME MANAGEMENT PREMIUM

25-26 października 2018,Wrocław

[..zarezerwuj..]

29-30 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

15-16 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

27-28 listopada 2018,Gdańsk

[..zarezerwuj..]

11-12 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Twój głos jako narzędzie wpływu i kreowania wizerunku. Trening głosu

05-05 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Wywieranie wpływu i perswazja w biznesie

20-21 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Akademia Przywództwa Kobiet I - autoprezentacja i budowanie marki

15-16 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Trening pewności siebie, charyzmy i odwagi w biznesie

13-14 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Akademia Przywództwa Kobiet II - budowanie relacji i siły w biznesie

11-12 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Trening osobistej skuteczności i zmiany nawyków PREMIUM

27-28 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Komunikacja międzykulturowa. Ekspert międzykulturowy.

12-12 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Personal branding – świadome budowanie marki osobistej PREMIUM

21-22 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Networking – profesjonalne budowanie relacji

21-21 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asertywność i komunikacja w biznesie - poziom zaawansowany PREMIUM

06-07 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Nowy wymiar komunikacji PRISM Brain Mapping

12-12 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Prezentacji: Storytelling, retoryka i wystąpienia publiczne -poziom II

06-07 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Mindfulness at Work. Trening uważności.

29-30 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Siła i odporność psychiczna w biznesie MTQ48

27-28 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Inteligencja emocjonalna w biznesie

20-21 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Myślenie wizualne w życiu i biznesie

12-12 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie sobą w zmianie i szybka adaptacja do zmian.

13-14 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna obsługa klienta i budowanie relacji

09-10 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie PREMIUM

18-19 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Trudny klient. Obsługa trudnego klienta i obsługa reklamacji

13-14 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Efektywna wizyta handlowa

11-12 kwietnia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Negocjacji: Negocjacje w biznesie-poziom zaawansowany PREMIUM

27-28 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie zespołem sprzedażowym

21-22 marca 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Coaching sprzedażowy on the job

28-29 marca 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Techniki utrzymania klienta - intensywny trening

11-12 kwietnia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Design Thinking w biznesie

16-17 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna asystentka / sekretarka plus PREMIUM

18-19 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

16-17 listopada 2018,Poznań

[..zarezerwuj..]

19-20 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

29-30 listopada 2018,Gdańsk

[..zarezerwuj..]

04-05 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Recepcja jako centrum informacji i wizytówka firmy PREMIUM

11-12 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

29-30 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Wizerunek w biznesie. Kreowanie wizerunku PREMIUM

05-05 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Księgowość, kadry i najnowsze prawo w sekretariacie 2019

16-17 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

06-07 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Finanse dla asystentek

04-05 kwietnia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asystentka jako profesjonalny partner w zarządzaniu PREMIUM

22-23 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny Office Manager - poziom zaawansowany plus PREMIUM

15-16 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

15-16 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny sekretariat w urzędzie

26-27 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Przywództwa Kobiet I - autoprezentacja i budowanie marki

15-16 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Asystent / Asystentka Zarządu i Rady Nadzorczej

15-16 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Profesjonalna korespondencja, notatka służbowa i protokół

26-26 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Profesjonalny Office Manager - PREMIUM

06-07 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Szkoła Sekretarek i Asystentek

18-19 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Analiza Kolorystyczna dla Profesjonalistów 12 typów

14-16 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

18-20 stycznia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zawód: Personal Shopper / Stylista

15-17 marca 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Planowanie mediów w kampaniach reklamowych

10-11 stycznia 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Metody pomiaru efektywności działań promocyjnych

24-25 stycznia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Public relations w administracji publicznej

23-24 maja 2019, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Trening medialny. Wystąpienia medialne i komunikacja z mediami.

17-17 stycznia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Budowanie tożsamości marki

21-22 marca 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

MARKA. Budowanie silnej marki.

14-14 marca 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie marką. Brand Management.

22-23 stycznia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

24-25 stycznia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Modelowanie procesów biznesowych wg BPMN 2.0

29-30 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie procesami biznesowymi

27-28 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie projektami. Mix metodyk

04-05 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Zarządzanie Zespołem Projektowym

27-28 listopada 2018, Warszawa

[..zarezerwuj..]

Definiowanie wymagań biznesowych wobec systemu informatycznego

19-19 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Asystentka jako profesjonalny partner w zarządzaniu PREMIUM

22-23 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Biuro Zarządu i dokumentacja korporacyjna w spółkach kapitałowych

15-16 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Umowy w obrocie gospodarczym

22-22 października 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Weksel w obrocie gospodarczym

17-17 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Pozycja prawna i Odpowiedzialność Członków Zarządu

08-08 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny w praktyce spółki 2018 PREMIUM

09-10 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

03-04 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Time Management

15-16 stycznia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

09-10 kwietnia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Methods of Solving Conflicts in Workplace Situations

17-18 stycznia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

25-26 kwietnia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Generation Y Z

04-05 kwietnia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Manager Academy

22-23 stycznia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

26-27 lutego 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Assertiveness and communication in business

21-22 marca 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

28-29 marca 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Stress Management, Emotional Management and Counteracting Burnout - PREMIUM

11-12 kwietnia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

The Presentations Academy: Professional Presentations and Public Speaking

24-25 stycznia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Effective communication in business PREMIUM

11-12 kwietnia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Exerting influence and persuading in business.

25-26 kwietnia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

The Negotiation Academy: Negotiations in business PREMIUM

17-18 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

17-18 stycznia 2019,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom I

08-09 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

04-05 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom III

10-11 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Akademia Trenera: Train the Trainer - poziom II

27-28 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Design Thinking w biznesie

16-17 października 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

13-14 grudnia 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Myślenie wizualne w życiu i biznesie

12-12 listopada 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]

Moderator Design Thinking

05-07 listopada 2018,Warszawa

[..zarezerwuj..]

Drama i improwizacja praktyczna dla trenerów

06-07 grudnia 2018,Warszawa pewny

[..zarezerwuj..]